top of page
restaurante_Nuevo_Espacio_2%201%20(1)_ed

جایی که ما هستیم

logo persian restaurant ok.png

کشف کردن

طعم های ما

در طول فتوحات امپراتوری ایران، ما انواع طعم های خوشمزه را ایجاد کرده ایم. غذای ما به سختی دارای ادویه است، طعمی تند، بدون تندی یا روغن اضافی.

ما با درست کردن مخلوط های مناسب و دستیابی به طعم های فراموش نشدنی، بهترین طعم ها را از غذا دریافت می کنیم.

غذای ما برای سلیاک ها و گیاهخواران مناسب است. از ما بپرس.

آلکوبنداس
فضای جدید 2

خیابان المپیک، 26

28108 آلکوبنداس (مادرید)

rnuevoespacio@yahoo.com\  91 025 07 11

ساعات کار

دوشنبه - شنبه  11:00 صبح. - 11:00 بعد از ظهر.

یکشنبه    11:30 ق.ظ. - 11:00 بعد از ظهر.

bottom of page